Abdai Plébániatemplom

Abdai Plébániatemplom A templom története szorosan egybefonódik a falu históriájával. Abda község történetét földrajzi fekvéséből adódóan évszázadok óta a víz és az út határozta meg. A Duna és a Rábca állandó mozgása csak a magasan fekvő helyeken tette lehetővé emberi települések kialakulását. A medrek folyamatosan változtatták helyüket, és hatalmas árvizek elöntötték, néha még a legmagasabb területeket is. Emiatt aztán mindig csak rövid ideig lakott települések alakultak ki, melynek lakóinak gyakran kellett költözni.
Az 1829-es kettős nagy árvíz pusztítása tette indokolttá, szükségesnek a falu áttelepülését az úgynevezett Pityerdombra. A falu mostani helyére az 1830-32-es években költözött, de a temploma 1845-ig a régi maradt. (Kápolna formájában látható a mai falutól távolabb, keleti irányban egy magaslaton, az országút közelében a Rosszfaluban.)
Az új templom Pongrácz Imre plébánossága alatt épült fel az 1843-45 években és 1845. augusztus 20-án szentelte fel Szent József tiszteletére Dreszmitzer József királyi tanácsos, pápóczi prépost és győri kanonok. A templom hossza 31 méter, szélessége 11 méter, toronymagassága 30,7 méter. A templom klasszicista stílusban épült hosszanti hajós műemlék jellegű épület. A szentélyét egy boltív választja el a főhajótól, melyet egy középen elhelyezkedő boltív két kereszthajóra oszt. A bejárat fölött kis kórust alakítottak ki. Az új templomba valószínűleg a régi templom oltára és oltárképe került, melynek helyébe Hóbor Ferenc plébános új oltárt készíttetett, - Kelemen Márton győri szobrász munkája - amelyet 1912. április 28-án főtisztelendő Varga Pál kerületi esperes szentelt fel. Az oltárkép Szent Józsefet ábrázolja a kis Jézussal. (Ki készítette az oltárképet, nem tudjuk, miután sem a régi okiratok, sem a kép felirata el nem árulják.)
Az oltár fából készült díszes faragásokkal és szép fa gyertyatartókkal. A tabernákulum ajtaján pelikánmadár látható, amely kedvenc motívum az oltárok díszítésénél. (Az anyamadár, ha másképpen nem tudja táplálni kicsinyeit, feltépi begyét, és saját vérével táplálja őket.) Az örökmécses kínai aranyból készült. 1985-ben újították fel és került a mostani tartóra. Baloldalon látható a díszes szószék, mely felett „égi” magasságban ül az Atyaisten. A szószék fedelének alsó oldalán a szentlélek jelképe a galamb látható. A szószék külső palástját kis oszlopocskák négy mezőre osztják. A mezőkben az evangélisták láthatók saját jelképeikkel. A szószékkel szemben a jobb oldalon látható a vörös márványból készült keresztelőkút arányos tömbje, szép réz fedéllel, amit szintén 1985-ben újítottak fel.
Az 1985. évi belső felújítás előtt a padok előtt jobb és baloldalon egy-egy mellékoltár volt. Az egyik Szent István tiszteletére (Az oltárképen felajánlja a koronát – így országát a Szűzanyának). A másik oltár Szent Ferenc oltára volt. A felújítás után az egyik a baloldalon, a padok mögé került, a másikat pedig a kórus alatti bal oldali fülkébe helyezték el a Szűzanya tiszteletére. (A szobrot Csatkáról prosecció hozta Abdára.). A most látható, hársfából készült Mária szobrot készítője Torma Lajos amatőr fafaragó szülőfalujának ajándékozta, amelyet 2005. augusztus 21-én Maros Károly abdai plébános szentelt fel.

A stációképek fára festettek, valószínűleg tiroli eredeti alapján. A templom orgonája a pécsi Angster orgonaépítő műhelyében készült, amelyben fém és fasípok is beépítésre kerültek. Az orgona két manuálós, ötregiszteres felépítésű lábpedálokkal kiegészítve. Az orgonát többször felújították, a legutóbbi felújítást 1989-90-ben Jáki György orgonakészítő mester végezte.
A toronyba eredetileg három harangot szereltek fel. A templom harangjait 1845. június 23-án szentelte fel Sztankovics János győri püspök. A 319 fontos nagyharangot Nepomuki Szent János, a kisharangot Szent István király tiszteletére. Az első világháború idején a harangokat hadi célokra használták fel, így új harangokat öntettek. A toronyban három harang lakik. A legrégebbi a lélekharang, amelyen a következő felirat olvasható:”PETER HILZER K.K. HOF: GLOCKEN GIESSER IN WR. NEUSTADT 1884.” A nagyharang felirata: „SZENT JÓZSEFNEK ABDA KÖZSÉG VÉDŐSZENTJÉNEK TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK A ROM. KATH. HÍVEK 1928-BAN. ÖTÖTTE: SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.” A harmadik harangot alumíniumból készítették Sopronban és 1990-ben került fel a toronyba Czank Vilmos plébánossága idejében. Felszentelte Pataki Kornél győri megyéspüspök. A harangok elektromos vezényléssel szólalnak meg.
A templom eredeti belső festéséről kevés adatunk van. Az 1985-ös felújítást megelőzően az 1938-as év novemberében festették ki a templomot. Freskóit Borsa Antal győri mester készítette. A szentélyben és a hátsó hajóban csak ornamentális freskók készültek, hangsúlyozva a tartóelemeket. Az első hajó mennyezetén az Emmauszi tanítványok jelenetét festette meg a mester. Az 1985-ös felújítás alkalmával a belső festési munkálatokat Samodai József mosonszentmiklósi festőművész végezte. A szentély mennyezetén a Szentháromság, az első hajóban a 12 éves Jézus a templomban, míg a hátsó hajó mennyezetén a magyar szentek láthatók. A felújítás idején szomorú esemény történt. A művész úr hirtelen megbetegedett, s halála miatt a harmadik képet már nem tudta befejezni. A képet végül is Hertay Mária budapesti művész fejezte be.
A templom legutolsó külső felújítása 1981-82-ben történt. 1995-ben a templom felszentelésének 150 éves évfordulója tiszteletére a tetőszerkezet és a külső festés került felújításra, s a tetőt új hódfarkú cseréppel fedték le. Mindezen munkálatok Czank Vilmos plébánossága idejében történtek.
A templom elhelyezése a faluban tipikus magyar hagyományokat követ. Nálunk ugyanis a templomokat a fő utca hossztengelyébe az út mellé építették, míg német nyelvterületen a templomokat a házak sorába építették be.
Az új Abda falut a győri káptalan mérnökei tervezték. Ki volt a tervezője a templomnak, nem tudjuk, miután erről semmi írásos anyagot nem találtunk. Azt tudjuk, hogy az eltelt 163 év alatt (1845-2008), Abdára 26 egyházi személy került, és szolgálatuk a mindenkori abdai hívek hitéletének a gondozása.

  • Vissza...

Abda a Rábca ölelésében

Szobafoglalás

Foglalja le apartmanját weboldalunkon kényelmesen, kedvezményes áron!

  • Tovább...

Wellness Akciónk!

Vendégeink 10% kedvezménnyel vált- hatják meg nálunk a Győri Gyógy-, thermál- és élményfürdőbe belépője- gyüket!

  • Tovább...

Galéria

Viktória Vendégház Abda Viktória Vendégház Abda Viktória Vendégház Abda

Tovább a galériába...