Abdai kápolna

Rákóczi-emlékmű Községünknek már az Árpád-házi királyok korában is volt temploma és plébániaháza, amely még a XVI. század elején is épségben volt – Szent Balázs nevét viselte. Ez a templom az 1550-es évek második felében elpusztult.
Egy 1698-ból származó jegyzőkönyv tudósít bennünket arról, hogy a községben Szent József tiszteletére épített templom áll, fatoronnyal, zsindellyel fedve. Telekesi István győri kanonok adományából épült fel a kisebb templom 1694-98 években. E templom szentélye helyén áll a kápolna, emléket állítva az egykori falunak.
A régi Abda falu a kápolnától keletre terült el, és ott volt 1830-ik évig. A plébániaház egy a Rábca folyó mellékes ágyába benyúló félszigeten volt, hol ha a víz megáradott, a plébános a szoba ablakából horgászhatott a halakra.
A falu áttelepülését az 1829-es kettős nagy árvíz pusztítása tette szükségessé. A falu a mostani helyére költözött, de a temploma 1845-ig a régi maradt. Ekkor 1845. augusztus 20-án az új templom felszenteltetett, és a régi magtárrá alakíttatott át, és az volt 1883-ig. Mikor a majorbeli magtár elkészült, TRICHTL József kanonok és dékán a régi templom szentélyéből 1884. évben kápolnát építetett. Ezt a Szeplőtelen Szűz Lourdes-i szobrával és egyéb szükségekkel felszerelve 1885. május 3-án felszentelte és 500 forintértékű állampapírt tett le fenntartási költségeire. A felszentelésnél főtisztelendő Nagy Ignácz győri székesegyházi sekrestyeigazgató szónokolt, s nagy ünnepléssel ő vezette ki az általa felszentelt szobrot vivő körmenetet a kápolnához.
1885-től kezdve alkalmas időben körmenet ment a kápolnába, és az isteni szolgálat is ott tartatott.
Az úgynevezett Rosszfaluban álló, Szűz Mária nevét viselő kápolna mind a mai napig szolgálja a híveket, és egyben emlékeztet bennünket Abda egykor volt templomára, és az egyik faluhelyére, amely a gyakori rossz-emlékű árvizei miatt Rosszfaluként őrződött meg az utókor számára.

  • Vissza...

Abda a Rábca ölelésében

Szobafoglalás

Foglalja le apartmanját weboldalunkon kényelmesen, kedvezményes áron!

  • Tovább...

Wellness Akciónk!

Vendégeink 10% kedvezménnyel vált- hatják meg nálunk a Győri Gyógy-, thermál- és élményfürdőbe belépője- gyüket!

  • Tovább...

Galéria

Viktória Vendégház Abda Viktória Vendégház Abda Viktória Vendégház Abda

Tovább a galériába...